Grupa Wspierania Biznesu Sp. z o.o. we współpracy z Fundacją „Manufaktura Inicjatyw” – lider projektu, od 1.05.2021 realizuje projekt pt. „Pracuję u siebie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa 8. Rynek pracy

Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

 

Celem projektu jest utworzenie i utrzymanie przez min. 12 miesięcy 34 nowych przedsiębiorstw na terenie województwa dolnośląskiego, których właścicielami będą kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 30 lat. W wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie 36 miejsc pracy.

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • osoby powyżej 30 roku życia,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP),
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020,
 • osoby zamieszkujące obszar województwa dolnośląskiego, a w szczególności powiaty: dzierżoniowski, świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, m. Wrocław, wrocławski, oleśnicki, trzebnicki, karkonoski, jaworski, złotoryjski, lwówecki, kamiennogórski, m. Jelenia Góra.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • spotkanie z doradcą zawodowym,
 • szkolenia z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • bezzwrotną dotację udzieloną jako stawka jednostkowa w wysokości 23 050 zł,
 • 12-miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości średnio 2000 zł/mies. na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej.

 

Dodatkowe punkty w ramach rekrutacji otrzymają osoby:

 • osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) tereny wiejskie  + 5 pkt
 • kobiety + 5pkt
 • osoby po 50 roku życia + 5 pkt
 • osoby długotrwale bezrobotne + 5 pkt
 • osoby z niepełnosprawnością + 5 pkt

 

Dodatkowe punkty przyznawane będą dopiero na etapie wyłaniania uczestników projektu.

 

Dofinansowanie otrzyma 34 UP. W projekcie udział weźmie 40 osób.

Okres realizacji projektu: 1.05.2021 – 31.01.2023

 

Całkowita wartość projektu: 2 085 627,60 zł
Wartość dofinansowania: 2 020 530,60 zł

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

tel. 668 596 270

dotacje@grupawspierania.pl

 

Wyspa Słodowa 7 (budynek Concordia Design)

50-266 Wrocław

 

UWAGA! Nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu rozpocznie się 20 lipca 2021 o godz. 0:01 i potrwa do

06 sierpnia 2021 do godz. 23:59.

Grupa Wspierania Biznesu Sp. z o.o. wyłoni 20 Uczestników Projektu, spośród których 17 otrzyma dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dokumenty należy złożyć w biurze projektu:

Wyspa Słodowa 7, budynek Concordia Design

50-266 Wrocław oraz

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra

 

UWAGA!
W związku z wpłynięciem niewystarczającej liczby zgłoszeń, ogłaszamy dodatkowy nabór formularzy zgłoszeniowych

(w nawiązaniu do par. 6 ust. 9 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu).

Nabór dotyczy tylko kandydatów z terenów wiejskich.

Rozpoczęcie dodatkowego naboru: 17 sierpnia 2021, godz. 0:01,

Zakończenie dodatkowego naboru: 23 sierpnia 2021, godz. 23:59.

 

Przed wizytą w biurze projektu prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.

DOKUMENTY DOTACYJNE

Lista załączników do regulaminu:

Lista załączników do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego:

Lista załączników do umowy o udzielenie wsparcia finansowego: