„ROZWIŃ SKRZYDŁA – DOTACJE DLA MŁODYCH” – lista po ocenie formalnej biznesplanów

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy oceny formalnej biznesplanów. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych: Korekty błędów formalnych należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania. Uczestnik zobowiązany jest do naniesienia poprawek/uzupełnienia złożonych dokumentów, a nie ponownego złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Uzupełnienie lub poprawa biznesplanu może dotyczyć jedynie elementów wskazanych przez Eksperta dotacyjnego. W…

„PRACUJĘ U SIEBIE!” –ostateczna lista rankingowa po ocenie merytorycznej

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy ostateczną listę rankingową po ocenie merytorycznej formularza rekrutacyjnego „Pracuję u siebie”. W kolejnych dniach odbywać się będą rozmowy z doradcą zawodowym. Będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie w celu umówienia spotkania.   Lista rankingowa po ocenie merytorycznej formularza rekrutacyjnego

„ROZWIŃ SKRZYDŁA – DOTACJE DLA MŁODYCH” – termin składania biznesplanów

Szanowni Państwo, zgodnie z par. 3 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru, informujemy o terminie składania biznesplanów:   Termin, od którego można składać biznesplany: 6 października 2021 r. Termin, do którego…

„PRACUJĘ U SIEBIE!” –lista rankingowa po ocenie merytorycznej

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej formularza rekrutacyjnego „Pracuję u siebie”. Wszyscy kandydaci otrzymają informacje pisemne (drogą mailową) o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem. W kolejnych dniach odbywać się będą rozmowy z doradcą zawodowym. Będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie w celu umówienia spotkania.   Lista rankingowa po ocenie merytorycznej formularza rekrutacyjnego

„PRACUJĘ U SIEBIE!” –zakończenie naboru oraz lista rankingowa po ocenie formalnej

Szanowni Państwo, dziękujemy za wszystkie zgłoszenia do projektu „Pracuję u siebie”. Prezentujemy poniżej listę rankingową po ocenie formalnej formularza rekrutacyjnego. Osoby, które otrzymały ocenę negatywną, prosimy o kontakt z biurem projektu w celu umówienia wizyty dot. naniesienia niezbędnych poprawek. Lista rankingowa po ocenie formalnej formularza rekrutacyjnego