PROJEKT: „SUKCESJA W FIRMACH RODZINNYCH”

Informujemy, że Grupa Wspierania Biznesu Sp. z o.o. na zlecenie DGA S.A. realizuje usługi doradcze w ramach projektu pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych”  Projekt pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych” jest realizowany przez DGA S.A. z Poznania w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy w ramach konkursu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki…