27.11.2018 r. – Rozpoczęty III nabór na powierzenie w ramach projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego”

27.11.2018 r. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy rozpoczęła III nabór na powierzenie w ramach projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości. Poddziałanie…