„ROZWIŃ SKRZYDŁA – DOTACJE DLA MŁODYCH” – otwarcie naboru formularzy zgłoszeniowych

Szanowni Państwo, otworzyliśmy dzisiaj nabór zgłoszeń do projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.   Formularze można złożyć: a) w wersji elektronicznej, przesyłając na adres: rekrutacja@grupawspierania.pl, b) w wersji papierowej w biurze projektu od pon. do pt. w godz. 9:00-15:30: ul. Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław (budynek Concordia Design).…

„ROZWIŃ SKRZYDŁA – DOTACJE DLA MŁODYCH” – FAQ (najczęściej zadawane pytania)

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych” przedstawiamy poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Jakie dokumenty należy dostarczyć, by wziąć udział w rekrutacji do projektu? Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”, należy dostarczyć osobiście do biura projektu lub drogą elektroniczną wyłącznie formularz…

INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU „ROZWIŃ SKRZYDŁA – DOTACJE DLA MŁODYCH”

Ogłaszamy nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”. Zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem rekrutacji udostępniamy Państwu Regulamin rekrutacji uczestników oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty dostępne są tutaj. Termin,…

RUSZAMY Z NOWYM PROJEKTEM DOTACYJNYM!

Grupa Wspierania Biznesu Sp. z o.o. we współpracy z Fundacją „Manufaktura Inicjatyw” – lider projektu, od 1.05.2021 realizuje projekt dotacyjny pt. „Pracuję u siebie!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 8. Rynek pracy Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy…

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”

Uczestnikami projektu Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych  będą 44 osoby ( w tym 26 kobiet i 18 mężczyzn) z woj. dolnośląskiego, z subregionów legnicko-głogowskiego ( 22 osoby) i wrocławskiego (22 osoby), zamieszkałe lub uczące się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w powiatach: Legnica, głogowskim, górowskim, legnickim, lubińskim, polkowickim, milickim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, średzkim, trzebnickim, wołowskim,…

PROJEKT: „ROZWIŃ SKRZYDŁA – dotacje dla młodych ”

RUSZAMY Z NOWYM PROJEKTEM ! „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych” . – to projekt, który umożliwia osobom w wieku 18-29 lat założenie własnej działalności gospodarczej. Projekt  „Rozwiń Skrzydła – dotacje dla młodych ”  jest realizowany przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich jako Lidera Projektu oraz GRUPĘ WSPIERANIA BIZNESU Sp. z o.o. jako Partnera, w ramach konkursu:…

PROJEKT: „SUKCESJA W FIRMACH RODZINNYCH”

Informujemy, że Grupa Wspierania Biznesu Sp. z o.o. na zlecenie DGA S.A. realizuje usługi doradcze w ramach projektu pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych”  Projekt pt. „Sukcesja w firmach rodzinnych” jest realizowany przez DGA S.A. z Poznania w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy w ramach konkursu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki…

27.11.2018 r. – Rozpoczęty III nabór na powierzenie w ramach projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego”

27.11.2018 r. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy rozpoczęła III nabór na powierzenie w ramach projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z Obszaru Legnicko-Głogowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości. Poddziałanie…