Warsztaty „Fundusze unijne dla przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość młodych, wsparcie biznesu dotacjami unijnymi”

W dniach 14 i 15 listopada br. w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej odbyły się dwa jednodniowe warsztaty pn.  „Fundusze unijne dla przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość młodych, wsparcie biznesu dotacjami unijnymi”. Zajęcia odbyły się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i uczestniczyło w nich ok 50 uczniów z sześciu liceów ogólnokształcących.  Była to nowa inicjatywa o charakterze edukacyjnym kreująca postawy przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia, podnosząc ich kompetencje…