„ROZWIŃ SKRZYDŁA – DOTACJE DLA MŁODYCH” – termin składania biznesplanów

Szanowni Państwo, zgodnie z par. 3 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Rozwiń skrzydła – dotacje dla młodych”, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru, informujemy o terminie składania biznesplanów:   Termin, od którego można składać biznesplany: 6 października 2021 r. Termin, do którego…

Read more

„PRACUJĘ U SIEBIE!” –lista rankingowa po ocenie merytorycznej

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej formularza rekrutacyjnego „Pracuję u siebie”. Wszyscy kandydaci otrzymają informacje pisemne (drogą mailową) o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem. W kolejnych dniach odbywać się będą rozmowy z doradcą zawodowym. Będziemy kontaktować się z Państwem telefonicznie w celu umówienia spotkania.   Lista rankingowa po ocenie merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Read more